Werkwijze

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een mail. Als we het begeleidingstraject aangaan vraag ik u een vragenlijst in te vullen en indien mogelijk door beide ouders ondertekend terug te sturen.

Intakegesprek

Naar aanleiding van uw intakeformulier volgt een intakegesprek (circa 30 min.), dit gesprek is bij voorkeur met uw kind erbij. Tijdens dit gesprek kunnen door mij aanvullende vragen gesteld worden om nog meer inzicht te krijgen in de problemen van uw kind. Over het algemeen probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind. In veel gevallen komt de hulpvraag van de ouders ook aan bod gaandeweg de sessies.

Het coachingstraject

Het traject bestaat uit een aantal sessies met uw kind, vaak zijn dit 5-6 sessies (van circa 1 uur) waarna een voortgangsgesprek plaats zal vinden met u en gekeken word of er nog meer sessies nodig zijn of dat het traject afgerond kan worden.

De ouders zijn bij de sessies zelf niet aanwezig. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Indien nodig neem ik tussentijds contact met u op.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van:

  • Gesprek en luistertechnieken
  • Spelvormen bijvoorbeeld: rollenspellen, coachspellen enz.
  • Creatieve werkvormen zoals tekenen, knutselen, kleien, verven.
  • Verwerkingsboeken