Algemene voorwaarden

  • Alles wat u en uw kind bespreekt is vertrouwelijk, mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan is de kindercoach verplicht dit te melden bij meldcode kindermishandeling en/of meldcode huiselijk geweld.
  • De ouder/verzorger moet tijdens de sessies telefonisch bereikbaar zijn.
  • Voordat we het traject ingaan vraag ik u om het intakeformulier en de algemene voorwaarden te ondertekenen.
  • Heeft u een klacht neem dan contact op met de kindercoach zodat we een oplossing kunnen vinden.
  • Na een aantal sessies volgt een voortgangsgesprek.
  • Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van het onjuist opvolgen van aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt. Dit geldt voor individuele sessies alsook voor groepssessies.
  • Ik heb geen resultaatverplichting. Beslissingen en keuzes behoren tot de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en het kind.
  • Voor de betaling ontvangt u een factuur die de ouder/verzorger van het kind dient te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan Happy Kids Coaching.
  • Wanneer een afspraak niet door kan gaan kunt u deze tot 24 uur van te voren af zeggen, zonder dat er sessiekosten in rekening worden gebracht, wel rekenen wij 10 Euro administratie kosten om de planning te wijzigen. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen geheel in rekening worden gebracht, sessiekosten + administratiekosten.